Trygghet

Trygghet

Ett tryggt liv för Karlshamns medborgare är en förutsättning för frihet, jämlikhet och gemenskap.

Karlshamn ska vara en trygg kommun för alla medborgare. Ett tryggt liv för Karlshamns
medborgare är en förutsättning för frihet, jämlikhet och gemenskap.

Samhällskontrakt som finns mellan medborgare och kommunen ska vara förutsägbart, transparent och rättssäkert och kommunen upprätthåller sin del. Gator och torg ska vara säkra att gå på och upplevt
otrygga områden ska lokaliseras och bearbetas på ett sätt som passar omgivningen.

Arbetet för tryggheten sker på många plan och alla delar av kommunen ska inkluderas. Kommunen
agerar snabbt mot upplevd och faktisk otrygghet. Trygghetsfrågorna berör alla verksamheter i
kommunen. Strategier för att möta trygghetsfrågorna ska tas fram och förändras i takt med att
behoven förändras.

Karlshamns kommun ska arbeta med både tekniska som mjuka lösningar. Karlshamn ska driva trygghetsarbetet med kreativitet och nytänkande. Det mjuka och inkluderande förebyggande arbetet är prioriteras där det är möjligt genom inkluderande kultur och integrerat civilsamhälle och föreningsliv. Arbetet mot droger och missbruk ska stärkas.

Kommunen ska inrikta sig på brottsförebyggande arbete genom samverkan med polisen, lokala näringslivet, ideella föreningar och skolan.


Polis, socialtjänst, skola, föreningslivet, kommunen och näringslivet ska samverka
● Otrygga området så lokaliseras och åtgärder vidtas därefter
● Bra belysning på promenad och cykelstråk
● Satsa på fältverksamheten
● Nattvandring med hjälp av föreningslivet
● Nolltolerans mot hat, hot, trakasserier och mobbning inom skolan

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i andra hjärtefrågor?