Näringsliv

Karlshamn ska ge förutsättningar för ett växande näringsliv och en fungerande arbetsmarknad och ska vara en attraktiv kommun att etablera och driva företag i.

Karlshamn ska ge förutsättningar för ett växande näringsliv och en fungerande arbetsmarknad. Karlshamn ska vara en attraktiv kommun att etablera och driva företag i.

Karlshamns näringsliv ska ta rollen som Blekinges motor. Företag genererar tillväxt, som i sin tur skapar förutsättningar att bygga en attraktiv kommun där människor vill leva och bo.

Näringslivsfrågorna ska genomsyra hela den kommunala organisationen. Ett välmående näringsliv är en avgörande faktor för kommunens utveckling. Vi ska jobba hårt med att fler nya företag flyttar till kommunen och vår region samtidigt som vi måste med en hög servicenivå vårda de företag som finns här idag. Kommunen arbetar intensivt med kompetensförsörjningsfrågor och en snabb och lösningsorienterad service till företagen.

Företagen i Karlshamn ska veta att ny kompetens alltid ska finnas nära genom anpassningsbara kommunala utbildningar som är formade efter företagens kompetensbehov och där samverkan mellan skolan och företag är grunden för en långsiktig kompetensförsörjning.

Arbetsmarknaden i Karlshamn ska vara nytänkande, flexibel och möjliggörande. Näringslivet ska kunna lita på att kommunen inte bedriver verksamhet som konkurrerar med näringslivet.


Skapa Campus karlshamn
● Möjliggöra utmaningsrätten
● Arbeta med kompetensförsörjning
● Ge förutsättningar för ett växande och fungerande näringsliv
● Möjliggör för nya företag att etablera sig i kommunen
● Arbeta för ett bra företagsklimat

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i andra hjärtefrågor?