Rådhuset Karlshamn

Karlshamn

Oavsett var man befinner sig i kommunen ska alla kunna känna delaktighet i utvecklingen av Karlshamns kommun.

Karlshamn har enorma möjligheter. Vi har Sveriges sydligaste skärgård, en fantastisk och
inbjudande landsbygd och en vacker och charmig stad.

Oavsett var man befinner sig i kommunen ska alla kunna känna delaktighet i utvecklingen av Karlshamns kommun. Vi vill tillsammans med alla Karlshamnsbor skapa ett nytt lagbygge för att ta Karlshamn in i framtiden.

Frihet, jämlikhet, gemenskap och trygghet är bärande delar i lagbygget. Oavsett om det till exempel åsyftar utbildning, arbete, omsorg eller kultur ska dessa fyra perspektiv vara bärande delar i all verksamhet. Vi vill skapa ett tryggt samhälle med en god välfärd och ett företagsvänligt näringslivsklimat.

Karlshamnslaget med Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna har som mål att skapa och forma en kommun där Karlshamnsborna upplever en större frihet i allt från utbildning till äldreomsorg, där individen i största möjliga mål själv ska kunna påverka sin väg i livet samtidigt som samhället finns där och stöttar när det behövs.

I de politiska förslag som genomförs ska landsbygdsperspektivet alltid synliggöras för att vara ett alternativ till urbanisering.

Karlshamnslaget sätter kommuninvånarna först oavsett var i kommunen man bor, och använder alla till buds stående medel för att värna medborgarnas intressen gentemot externa myndigheter och aktörer, och tvekar inte att värna det kommunala självstyret, använda vetorätten eller driva frågor juridiskt.


Frihet
● Jämlikhet
● Gemenskap
● Trygghet

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i andra hjärtefrågor?

Eller se allt om #Näringsliv

Eller se allt om #Omsorg

Eller se allt om #Utbildning