Ekonomi

Ekonomi

Karlshamns kommun ska ha en stabil ekonomi som präglas av långsiktighet och varsamhet med skattemedel.

Vi ska stärka grundläggande samhälls- och välfärdsfunktioner i Karlshamn, då krävs tydliga prioriteringar. Stabila finanser möjliggör hög sysselsättning och god tillväxt – som ska komma alla Karlshamnsbor till del. Skattemedel ska hanteras med stor varsamhet och alla insatser ska mätas mot nyttan för medborgarna.

Kommunens ekonomi ska präglas av ordning och långsiktighet och vara i balans. Hela kommunkoncernen ska bidra till en långsiktigt hållbar ekonomi.

Digitaliseringens möjligheter ska utnyttjas i alla verksamheter. Administrationen ska minska, externa samarbeten och internationell samverkan ska omprövas och avtal ska omförhandlas. Samverkan som på lång sikt stärker oss ska utvecklas.

  • Tänka och agera långsiktigt och hållbart
  • Använda varje skattekrona så resurseffektivt som möjligt
  • Sänkt kommunalskatt
  • Möjliggöra utmaningsrätten
  • Minska administrationen
  • Samverka med andra för att nå ett billigare och bättre resultat
  • Moderaterna i Karlshamn vill stärka kommunens ekonomi för att geverksamheterna goda förutsättningar med service och kvalitet
  • Karlshamn kommun har höga omkostnader som ställer höga krav på attkommunen har god ekonomisk hushållning och gör rätt prioriteringar

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i andra hjärtefrågor?

Eller se allt om #Karlshamn

Eller se allt om #Näringsliv

Eller se allt om #Trygghet