Arbete och integration

Genom att ha en meningsfull vardag och ett arbete att gå till ökar både självständigheten och integrationen.

Ett arbete innebär egen försörjning, trygghet och möjligheten att påverka sitt eget liv. Verklig frihet och självständighet börjar med egen inkomst, men för många lönar sig det alltför lite att gå från bidrag till arbete.

Det vill vi ändra på! Genom att ha en meningsfull vardag och ett arbete att gå till ökar både självständigheten och integrationen.


Inför krav på motprestation för de som får bidrag.
● Försörjningsstöd ska endast delas ut på miniminivå.
● Kommunens samtliga insatser ska innebära att det alltid lönar sig att gå från bidrag till arbete.
● Inför en utökad, lokal utbildningsplikt för bidragstagare som saknar gymnasieutbildning.
● Inför tillfälliga etableringsboende.
● Inget bidrag eller stöd från socialtjänsten till den som uppehåller sig illegalt i Karlshamn.
● Nolltollerans mot bidragsfusk och hembesök hos bidragstagare.
● Vår lokala arbetslinje i Karlshamn kallar vi för Karlshamnslinjen, fler ska gå från
bidrag till jobb genom arbetslinje för alla, arbetsmarknad för alla och arbetskraft för alla.
● Anta riktlinjer om språkkunskap i omsorgen.
● Införa obligatorisk lovskola för elever åk 6-9 som inte klarar sina mål.
● Införa språkförskola.

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i andra hjärtefrågor?