Ulf Olsson politiker Moderaterna i Karlshamn

Ulf Olsson

Ordförande Karlshamn Energi AB

Ordförande Karlshamn Energi AB

Ordförande Karlshamn Elnät AB

Ordförande Karlshamn Energi Elförsäljning AB

Ledamot Kommunfullmäktige

Ordförande Kommunfullmäktiges valberedning

Ersättare Kommunstyrelsen

Ledamot Kommunstyrelsens näringslivs- och samhällsbyggnadsutskott

Mer om Ulf Ohlsson:

Ulf är en glad pensionär och skicklig politiker som har stor erfarenhet inom de kommunala bolagen. Ulf gick med i Moderaterna efter att ha läst alla partiernas partiprogram och kommit fram till att Moderaterna var de som erbjöd bäst politik. För Ulf är det viktigt att vi är varsamma med invånarnas skattepengar samtidigt som vi bygger ett tryggt samhälle med god omsorg.

Ulf har varit medlem i Moderaterna sedan 2017.

Bor i:

Asarum

Hjärtefrågor:

Trygghet, ekonomi, vård- och omsorg