Rickard Sunesson politiker Moderaterna i Karlshamn

Rickard Sunesson

Ersättare Kommunfullmäktige

Ersättare Kommunfullmäktige

Ledamot Teknik-, digitaliserings- och jävsnämnden