Mats Olausson politiker Moderaterna i Karlshamn

Mats Olausson

Ordförande Karlshamns Hamn AB

Ordförande Karlshamns Hamn AB

Ordförande Karlshamns Kombiterminal AB

Huvudman Sparbanken i Karlshamn

Mer om Mats Olausson:

Mats är utbildad Jägmästare med Mastersexamen i Skogsskötsel och ekonomi samt  yrkesutbildad till snickare. Utvecklingen av Karlshamn Hamn är en fråga som ligger Mats varmt om hjärtat. Att det finns utbildningar som leder till arbete och arbete för den som är utbildad är en annan viktig fråga för Mats.

Mats har varit medlem i Moderaterna sedan 2014.

Bor i:

Asarum

Hjärtefrågor:

Äganderätten, kompetensförsörjning, arbetslinjen och jakt