Mats Dahlbom politiker Moderaterna i Karlshamn

Mats Dahlbom

Ledamot Kommunfullmäktige

Ledamot Kommunfullmäktige

Ersättare Kommunstyrelsen