Iréne Ahlstrand-Mårlind politiker Moderaterna i Karlshamn

Iréne Ahlstrand-Mårlind

Ledamot Kommunfullmäktige

Ledamot Kommunfullmäktige

Ledamot Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Ledamot Direktion Cura

Ledamot Familjerättsnämnd Cura

Ordförande Seniorrådet

Vigselförrättare