Farhad Towfighian politiker Moderaterna i Karlshamn

Farhad Towfighian

1:e Vice ordförande Utbildningsnämnden

1:e Vice ordförande Utbildningsnämnden

Styrelseledamot Karlshamns Hamn AB

Styrelseledamot Karlshamns Kombiterminal AB

Styrelseledamot Moderaterna i Karlshamn

Engagerad Moderat politiker med en passion för att främja näringslivet och utbildningens kvalitet, samtidigt som jag värnar om frihet, demokrati och gemensamma värderingar.

Jag är stolt över att vara en del av Moderaterna i Karlshamn och att få bidra till att forma den politiska agendan på lokal nivå. Mitt engagemang inom Utbildningsnämnden har gett mig möjlighet att arbeta för att säkra en hög kvalitet i skolan, där varje elev ges möjlighet att nå sin fulla potential. Genom mitt engagemang i Karlshamns Hamn AB strävar jag efter att främja näringslivet och skapa förutsättningar för tillväxt och sysselsättning i vår kommun.

Min erfarenhet som moderat politiker sträcker sig tillbaka till valrörelsen 2022, men min trofasta tillhörighet till Moderaterna har präglat min politiska övertygelse under mycket längre tid. Att få förtroendet att även sitta som ledamot i styrelsen för Moderaterna i Karlshamn är en ära, och jag ser fram emot att fortsätta att arbeta för våra gemensamma värderingar och mål.

Med en bakgrund som egen företagare med över 20 års erfarenhet inom näringslivet har jag fått insikt i de utmaningar och möjligheter som företagare möter. Denna erfarenhet har gett mig en djup förståelse för vikten av att skapa en gynnsam affärsmiljö och främja entreprenörskap i vår kommun.

Som invandrare som kom till Sverige 1989 känner jag en djup tacksamhet för det välkomnande samhälle jag möttes av. Friheten och demokratin som vi värdesätter och skyddar är grundläggande principer som jag brinner för att bevara och stärka för kommande generationer.