Daniel Melin

Ledamot Kommunfullmäktige

Ledamot Kommunfullmäktige

Ledamot Miljöförbundet Blekinge Väst

Mer om Daniel Melin:

Daniel Melin började i MUF när han var 15 år gammal. Idag arbetar Daniel som egenföretagare samtidigt som han studerar men har en bakgrund inom försvarsmakten samt arbetat med fastighetsutveckling.  Daniel är en driven person som tror på varje människas rätt att fatta egna beslut och att ställa krav är att bry sig.

Daniel har varit medlem i Moderaterna sedan 2015.

Bor i:

Karlshamn

Hjärtefrågor:

Ekonomi, näringsliv och samhällsbyggnad