Britt Kilsäter politiker Moderaterna i Karlshamn

Britt Kilsäter

Ersättare Kommunfullmäktige

Ersättare Kommunfullmäktige

Ordförande Valnämnden

Ledamot Karlshamn Energi Vatten AB

Ledamot Räddningstjänsten Västra Blekinge